Rezygnacja z egzaminu

Możesz zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu, a Twoja wpłata za egzamin nie przepada. Jak odwołać egzamin?

Rezygnację z terminu egzaminu należy zgłosić pisemnie do WORD maksymalnie do dwóch dni przed terminem planowanego egzaminu na prawo jazdy.

Wpłacona kwota zostanie Ci zwrócona, lub zaksięgowana na poczet kolejnego egzaminu.